Woest & dwars
Een nieuwe blik op recreëren in Groot-Amsterdam

Project: Groot-Amsterdam (2019-2022)

Leestijd: 2 minuten

Acht ondernemers laten zien hoe ze recreatie in Groot-Amsterdam een nieuwe impuls geven. Ook al is hun aanbod helaas zelden gratis, hopelijk inspireert hun frisse, onconventionele aanpak recreatieschappen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Zodat recreatie geen speeltje wordt van hogeropgeleide, witte mensen.

Download het boekje

Recreëren op fietsafstand van de stad heeft een belegen imago: je vlieger oplaten op een gladgeschoren speelweide, barbecueën onder toezicht van buitengewone opsporingsambtenaren.

De coronacrisis laat zien dat recreatie onder handbereik essentieel is voor een stad, en dat recreatieschappen en recreatiegebieden daarin een belangrijke schakel vormen. De vernieuwing van deze gebieden, die sowieso al noodzakelijk was, heeft daarmee aan urgentie gewonnen.

Het boekje Woest & dwars bevat de resultaten van een onderzoek naar nieuwe vormen van recreatie in Groot-Amsterdam, waartoe de onafhankelijke denktank Stad-Forum opdracht gaf en dat begin 2020 werd afgerond. Er was dus geen virusje aan de lucht toen Matthijs ten Berge en Onno Aerden acht ondernemers met een nieuwe kijk op recreatie interviewden, maar dat doet aan de adviezen, inzichten en lessen niets af, integendeel.

Aan het woord komen ondernemers die oog hebben voor de ecologische en maatschappelijke impact van hun onderneming. Wat ze bindt, is dat ze nieuwe inhoud en betekenis geven aan het dichtbijhuistoerisme voor stadsbewoners. Daarmee komen ze tegemoet aan de wensen van een nieuwe generatie recreanten, die door overheden moeilijk te bedienen is. Een generatie die de wens koestert om echt buiten te zijn, zónder de verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen voor de natuur waarvan ze gebruik maakt.

Een restaurant? Prima, maar dan wel op een forteiland – dat ook nog eens zo duurzaam mogelijk van energie wordt voorzien. Een speelterrein? Uitstekend, maar dan wel ontdaan van kleurige wipkippen en al te bedachte speeltoestellen: ‘Hier kun je moe, vies en nat worden.’

Hoe inspirerend deze nieuwe recreatie ook is, er kleven ook nadelen aan deze marktgedreven, particuliere benadering. Ondanks hun idealistische uitgangspunten zijn zeven van de acht initiatieven niet gratis toegankelijk, en vergen zes van de acht zelfs een flinke portemonnee.

Ondanks deze kanttekening leveren de gesprekken uit dit onderzoek een frisse, onconventionele kijk op recreatie, die zowel zakelijk aantrekkelijk is als inhoudelijk goed doordacht. Deze inzichten kunnen de recreatieschappen stimuleren bij hun heroriëntatie. Veelbelovend is Fun Forest in dit verband: het gaf een nieuwe impuls aan het klassieke Amsterdamse Bos.

Innoverende en dwarsdenkende ondernemers kunnen lokale en regionale overheden en betrokken organisaties helpen recreatie opnieuw te doordenken: wat streef je na, op wie mik je, welke beleving bied je, wat geef je mensen en wat verlang je daarvoor terug? Hoe combineer je recreatie met revitalisering en verrijking van landschap en natuur? En hoe waarborg je daarbij algemene, gratis toegankelijke dagrecreatie? Want recreatie om de hoek voor álle inwoners is een voorwaarde voor een gezonde maatschappij.

Meer lezen

Groot-Amsterdam

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl
Groot-Amsterdam
Beverwijk
Rauwe charme
Groot-Amsterdam
Almere Poort
Droom onder druk
Groot-Amsterdam
Hilversum
Een dorpse belofte
Groot-Amsterdam
Purmerend
Thuisvoelen in het Stadje
Groot-Amsterdam
Uithoorn
Hoe landelijk kan het blijven?
Economie / Groen / Groot-Amsterdam / Mobiliteit / Natuur / Openbare Ruimte
Hoe groot is Amsterdam?
Een animatie

Ook interessant

Groot-Amsterdam
Hilversum
Een dorpse belofte
Groot-Amsterdam
Vijf proefboringen
Wat kan Amsterdam voor zijn omgeving betekenen?
Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film