Archief

Waterweek

Is Amsterdam nog wel een waterstad? Overal in de stad is weliswaar water, maar op veel plekken is het zichtbaar noch bereikbaar. Daarom bogen we ons in 2013 in de eerste Week van de Stad over de kansen die het water biedt.

Economie / Klimaat / Waterweek
Benut de kracht van het Amsterdams watersysteem
Klimaat / Leefbaarheid / Waterweek
Amsterdam waterstad
Leefbaarheid / Waterweek
Land is overschat