Amsterdam moet zich geen tweedeling laten aanpraten

Project: Amsterdam laat zich niet tweedelen (2014)

Leestijd: 2 ½ minuut

Samen met de Adviesraad voor Diversiteit en Integratie boog Stad-Forum zich over de vraag van het College van B en W of we nog wel één stad hebben. Ja, er zijn problemen, constateren we, maar de noodklok luiden over tweedeling werkt averechts. Want woorden creëren hun eigen werkelijkheid.

De Adviesraad voor Diversiteit en Integratie en StadForum kregen de opdracht om het Amsterdams college van B en W op inspirerende en uitdagende manier over de volgende vraagstukken te adviseren:

  1. Is er in Amsterdam sprake van sociaal-economische en/of sociaal culturele tweedeling?
  2. Is die mogelijke tweedeling ruimtelijk zichtbaar in de stad?
  3. Kan bij een mogelijke tweedeling worden aangegeven of de effecten positief of negatief zijn?
  4. Kan worden aangegeven welke rol de overheid hierin kan spelen en hoe de eigen kracht van burgers hierbij kan worden gebruikt?

Op basis van literatuur, uitkomsten van expertforums en interviews met deskundigen zijn wij tot onderstaande concrete aanbevelingen gekomen.

Op een aantal terreinen zien wij risico’s en trends waar Amsterdam rekening mee zou moeten houden:

Meer lezen

Amsterdam laat zich niet tweedelen

Amsterdam laat zich niet tweedelen
Stop de beeldvorming
Amsterdam laat zich niet tweedelen / Leefbaarheid / Wonen
Meng met mate
Amsterdam laat zich niet tweedelen / Leefbaarheid / Wonen
Willens en wetens willen wonen in West
Amsterdam laat zich niet tweedelen / De Ring / Openbare Ruimte
Spontane stadsstraten

Ook interessant

Amsterdam laat zich niet tweedelen
Stop de beeldvorming
Amsterdam laat zich niet tweedelen / Leefbaarheid / Wonen
Meng met mate
Amsterdam laat zich niet tweedelen / De Ring / Openbare Ruimte
Spontane stadsstraten