Hilversum
Een dorpse belofte

Project: Groot-Amsterdam (2019-2022)

Leestijd: 2 minuten

Het centrum van Het Gooi ontkomt niet aan de problemen van deze tijd. Terwijl er al een tekort aan woningen is, drijft stadse import de huizenprijzen nog verder op. Ondertussen staan in veel buurten de ‘sociale haarvaten’ onder druk.

Download hier het essay 'De dorpse belofte van Hilversum'

Locatie(s)

Een charmant dorp met stadse faciliteiten, fraaie Dudok-wijken en natuurgebieden in welke richting je ook loopt of fietst: op het eerste gezicht is de tevredenheid in Hilversum groot. Veel inwoners zouden dan ook liefst alles bij het oude laten.

Het plan van het gemeentebestuur om met steun van Amsterdam duizenden woningen te bouwen werd afgeschoten. Maar wat dan? De dialoog tussen inwoners en bestuur komt langzaam op gang. De inzet: hoe behoud je het goede zonder ‘een reservaat’ te worden?

Proefboringen

Hilversum is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen. We gingen op zoek naar haakjes: hoe worden buurten en wijken door verschillende groepen gebruikt en beleefd? Wat staat er te gebeuren, welke kant gaat het op? Wat voor soort nieuwe stedelijkheid ontwikkelt zich er? Welke voordelen biedt de toegenomen diversiteit, en wat gaat verloren aan eigenheid en vertrouwdheid? Tekenen zich nieuwe vormen van collectiviteit af? En in welke mate is daarin plaats voor klassieke stedelijke waarden als verrassing, openheid en tolerantie?

Pas daarna kwamen ruimtelijke vragen als: welke kansen biedt dit om te werken aan verdichting en uitbreiding? Moeten de onderzochte locaties zich spiegelen aan Amsterdam of moeten ze juist veel meer uitgaan van hun eigen DNA, kracht en dynamiek? Moeten ze verder verstedelijken – en hoe dan? – of moeten ze vooral inzetten op hun suburbane karakter en kwaliteiten?

Essay en film

Het onderzoek is gedaan door historicus en journalist Marissa Klaver, zij schreef het essay dat u boven aan de pagina kunt downloaden. Regisseur Roland Duong maakte een film onder de titel Hilversum: een dorpse belofte. U kunt deze hieronder bekijken.

Klik hier voor het verslag van de discussie naar aanleiding van de filmpremière op 21 april 2021Meer lezen:Reacties filmpremière Hilversum

Hoe gaat het verder?

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam. Overkoepelend thema wordt thuisvoelen, want dat bleek de rode draad bij de proefboringen. Soms expliciet, maar vaker indirect: dan hadden bewoners, maar ook professionals en bestuurders, het over grip op de omgeving, toe-eigening, vertrouwdheid, identiteit.

Wanneer voelt iemand zich ergens thuis? En wanneer niet? Kun je het thuisgevoel versterken? En moet je dat willen? Want thuisvoelen is niet, of in ieder geval niet alleen, een inclusieve emotie: het bergt ook het risico in zich dat mensen worden buitengesloten.

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam.

Meer lezen

Groot-Amsterdam

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl
Groot-Amsterdam
Beverwijk
Rauwe charme
Groot-Amsterdam
Almere Poort
Droom onder druk
Groot-Amsterdam
Purmerend
Thuisvoelen in het Stadje
Groot-Amsterdam
Uithoorn
Hoe landelijk kan het blijven?
Economie / Groen / Groot-Amsterdam / Mobiliteit / Natuur / Openbare Ruimte
Hoe groot is Amsterdam?
Een animatie

Ook interessant

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl