Almere Poort
Droom onder druk

Project: Groot-Amsterdam (2019-2022)

Leestijd: 2 minuten

Veel mensen zien hun zelfgebouwde woning eerder als een geldmachine dan als plek om zich thuis te voelen. Particuliere beleggers nemen steeds meer de plaats in van de oorspronkelijke bewoners.

Download hier het essay 'Droom onder druk in Almere Poort'

Locatie(s)

In Almere Poort begon in 2006 de revolutie, hier verrees de ‘grootste zelfbouwwijk van Nederland’. Geef bewoners de ruimte om hun eigen woning te bouwen en er ontstaat vanzelf een actieve gemeenschap, was het idee van Adri Duivesteijn.

Ondanks dit sociaaldemocratische verheffingsideaal is de wijk eerder uitgegroeid tot de belichaming van het neoliberale tijdsgewricht, met veel onderverhuur en weinig sociale cohesie. Ondertussen kijkt de gemeente Almere alweer vooruit, naar de volgende generatie nieuwe wijken zoals Pampus. Voor de bestaande stad is nauwelijks aandacht. Een pleidooi om alsnog ‘gemeenschap in de stenen te krijgen’.

Proefboringen

Almere Poort is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen. We gingen op zoek naar haakjes: hoe worden buurten en wijken door verschillende groepen gebruikt en beleefd? Wat staat er te gebeuren, welke kant gaat het op? Wat voor soort nieuwe stedelijkheid ontwikkelt zich er? Welke voordelen biedt de toegenomen diversiteit, en wat gaat verloren aan eigenheid en vertrouwdheid? Tekenen zich nieuwe vormen van collectiviteit af? En in welke mate is daarin plaats voor klassieke stedelijke waarden als verrassing, openheid en tolerantie?

Pas daarna kwamen ruimtelijke vragen als: welke kansen biedt dit om te werken aan verdichting en uitbreiding? Moeten de onderzochte locaties zich spiegelen aan Amsterdam of moeten ze juist veel meer uitgaan van hun eigen DNA, kracht en dynamiek? Moeten ze verder verstedelijken – en hoe dan? – of moeten ze vooral inzetten op hun suburbane karakter en kwaliteiten?

Essay en film

Het onderzoek is gedaan door Nordin Lasfar, hij schreef het essay dat u boven aan de pagina kunt downloaden. Regisseur Roland Duong maakte een film onder de titel Almere Poort: de droomwijk ontwaakt. U kunt deze hieronder bekijken.

Klik hier voor het verslag van de discussie naar aanleiding van de filmpremière op 22 april 2021Meer lezen:Reacties filmpremière Almere Poort

Hoe gaat het verder?

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam. Overkoepelend thema wordt thuisvoelen, want dat bleek de rode draad bij de proefboringen. Soms expliciet, maar vaker indirect: dan hadden bewoners, maar ook professionals en bestuurders, het over grip op de omgeving, toe-eigening, vertrouwdheid, identiteit.

Wanneer voelt iemand zich ergens thuis? En wanneer niet? Kun je het thuisgevoel versterken? En moet je dat willen? Want thuisvoelen is niet, of in ieder geval niet alleen, een inclusieve emotie: het bergt ook het risico in zich dat mensen worden buitengesloten.

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam.

Meer lezen

Groot-Amsterdam

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl
Groot-Amsterdam
Beverwijk
Rauwe charme
Groot-Amsterdam
Hilversum
Een dorpse belofte
Groot-Amsterdam
Purmerend
Thuisvoelen in het Stadje
Groot-Amsterdam
Uithoorn
Hoe landelijk kan het blijven?
Economie / Groen / Groot-Amsterdam / Mobiliteit / Natuur / Openbare Ruimte
Hoe groot is Amsterdam?
Een animatie

Ook interessant

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl