Uithoorn
Hoe landelijk kan het blijven?

Project: Groot-Amsterdam (2019-2022)

Leestijd: 1 ½ minuut

Uithoorn oogt op het eerste gezicht beige, en dat is het ook. Maar let op: beige is wat anders dan grijs, het is een geschakeerde kleur, vol nuances voor wie de moeite neemt om verder te kijken.

Download hier het essay 'Uithoorn haakt aan'

Locatie(s)

Stad-Forum verkende Uithoorn en vond een lieflijke rivier, Bijlmerachtige flats, een bos-in-aanleg, drive-inwoningen, waterrijke achtertuinen en boer die aan Poldersport doet. Steeds meer expats weten Uithoorn al te vinden, aangemoedigd door de directe sneltram die binnenkort naar Amsterdam gaat rijden.

De grootste verrassing? Het tuindorp waar Golda Meir nog op werkbezoek is geweest, maar dat inmiddels snakt naar stadsvernieuwing.

Proefboringen

Uithoorn is een van de vijf locaties waar Stad-Forum een proefboring verrichtte om Groot-Amsterdam te leren begrijpen. We gingen op zoek naar haakjes: hoe worden buurten en wijken door verschillende groepen gebruikt en beleefd? Wat staat er te gebeuren, welke kant gaat het op? Wat voor soort nieuwe stedelijkheid ontwikkelt zich er? Welke voordelen biedt de toegenomen diversiteit, en wat gaat verloren aan eigenheid en vertrouwdheid? Tekenen zich nieuwe vormen van collectiviteit af? En in welke mate is daarin plaats voor klassieke stedelijke waarden als verrassing, openheid en tolerantie?

Pas daarna kwamen ruimtelijke vragen als: welke kansen biedt dit om te werken aan verdichting en uitbreiding? Moeten de onderzochte locaties zich spiegelen aan Amsterdam of moeten ze juist veel meer uitgaan van hun eigen DNA, kracht en dynamiek? Moeten ze verder verstedelijken – en hoe dan? – of moeten ze vooral inzetten op hun suburbane karakter en kwaliteiten?

Essay en film

Het onderzoek is gedaan door journalist en stadsonderzoeker Tijs van den Boomen, hij schreef het essay dat u boven aan de pagina kunt downloaden. Regisseur Roland Duong maakte een film onder de titel Uithoorn. Hoe landelijk kan het blijven? U kunt deze hieronder bekijken.

Klik hier voor het verslag van de discussie naar aanleiding van de filmpremière op 19 april 2021Meer lezen:Reacties filmpremière Uithoorn

Hoe gaat het verder?

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam. Overkoepelend thema wordt thuisvoelen, want dat bleek de rode draad bij de proefboringen. Soms expliciet, maar vaker indirect: dan hadden bewoners, maar ook professionals en bestuurders, het over grip op de omgeving, toe-eigening, vertrouwdheid, identiteit.

Wanneer voelt iemand zich ergens thuis? En wanneer niet? Kun je het thuisgevoel versterken? En moet je dat willen? Want thuisvoelen is niet, of in ieder geval niet alleen, een inclusieve emotie: het bergt ook het risico in zich dat mensen worden buitengesloten.

We werken momenteel hard aan de afrondende publicatie en documentaire over het project Groot-Amsterdam.

Meer lezen

Groot-Amsterdam

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl
Groot-Amsterdam
Beverwijk
Rauwe charme
Groot-Amsterdam
Almere Poort
Droom onder druk
Groot-Amsterdam
Hilversum
Een dorpse belofte
Groot-Amsterdam
Purmerend
Thuisvoelen in het Stadje
Economie / Groen / Groot-Amsterdam / Mobiliteit / Natuur / Openbare Ruimte
Hoe groot is Amsterdam?
Een animatie

Ook interessant

Groot-Amsterdam
Thuis in Groot-Amsterdam
De film
Groot-Amsterdam
Studio Fysiek
11 oktober 2021
Groot-Amsterdam
Thuisvoelen als basis voor verandering
Een appèl