Zes kansen bij drukte

Project: Drukte, dat biedt kansen (2015)

Leestijd: 2 ½ minuut

Tijdens de Week van de Stad 2015 – Amsterdam druk? Dat biedt kansen! – heeft Stad-Forum een groot aantal ideeën en initiatieven opgehaald uit de stad. Op zondag 15 november 2015 zijn deze gepresenteerd aan wethouder Eric van den Burg. Dit waren de zes belangrijkste bevindingen en een essentiële slotopmerking.

Onderwerp(en)

Denk groot

De groei die op Amsterdam afkomt vraagt om groot denken. De stad is groter dan de gemeentegrenzen. Randgemeenten als Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Zaanstad liften volop mee op de groei van Amsterdam en leveren daar ook een cruciale bijdrage aan. Het wordt tijd om met deze randgemeenten veel nauwer samen te werken aan een gezamenlijke agenda: de ontwikkeling van een vitale metropool.

Handel groot

Om de druk op de stad goed te geleiden kan niet langer worden volstaan met kleinschalige projecten. Om voldoende plancapaciteit te hebben voor de middellange termijn is het van levensbelang om weer groot te durven denken. De Ringzone, de Noordelijke IJ-oevers (met de bruggen) en de herontwikkeling van afgeschreven bedrijventerreinen vragen om grote visies met een lange doorlooptijd. Daarvoor moeten ook nieuwe allianties worden aangegaan met nieuwe partijen die een langdurige verbinding willen aangaan bij de verdere ontwikkeling van de stad en specifieke gebieden.

Stuur met de fiets

De fiets is het grote succes van Amsterdam. Een goede bereikbaarheid voor dit duurzame vervoersmiddel is allesbepalend voor het succes van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Zet in ogenschijnlijk perifeer gelegen gebieden zoals Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Noord in op ingrijpende verbetering van het fietsnetwerk. Maak een grand-design voor een metropolitaan fietsnetwerk en realiseer zo snel mogelijk de ontbrekende schakels, zoals een fietsroute langs de Schinkel of de verbindingen naar Amsterdam Noord, Zeeburgereiland en IJburg. De fiets is een krachtig sturingsmiddel voor gebiedsontwikkeling.

Spreid stromen

Als het druk wordt loopt het op sommige plekken in de stad vast. Denk aan de Munt of het Stationseiland. Durf op deze knooppunten radicale keuzes te maken voor voetgangers en fietsers, de meest kwetsbare gebruikersgroepen in de openbare ruimte. Zet bijvoorbeeld in op het ontlasten van de Prins Hendrikkade door de touringcars om te leiden het busstation aan de IJ-zijde (waar voldoende ruimte is) en maak de gehele kade autoluw waardoor er volop ruimte ontstaat voor de snel groeiende voetgangersstromen en een robuuste doorgaande fietsverbinding van oost naar west.

Biedt zekerheid voor evenementen

Amsterdam dankt veel van haar successen aan tijdelijke evenementen en initiatieven, zoals de Gay Pride, die vaak met tijdelijke vergunningen van drie jaar moet werken. Hierdoor gaat veel tijd en energie verloren en staat de professionaliteit van de organisaties onder druk. Durf je als stad voor langere termijn te committeren aan dergelijke grootschalige initiatieven. Het zijn belangrijke iconen voor de stad die juist door een langdurige commitment beter stuurbaar worden.

Biedt ruimte voor Echt Amsterdam

Of wij nu de ondernemers spreken op Sloterdijk, de Noordelingen in Noord, de vijf culturele ondernemers die van De Hallen, De Ceuvel, Noorderlicht, Amsterdam Gay Pride of Rollende Keukens een overdonderend succes gemaakt hebben, of de winkeliers die kiezen voor hoge kwaliteit en ambachtelijke producten, er spreekt altijd een enorme betrokkenheid en authenticiteit uit. Amsterdam lijkt, in een steeds mondialere wereld en met steeds meer bezoekers, te snakken naar ‘Echt Amsterdam’. Geef al deze prachtige lokale initiatieven de ruimte en bescherm in deze stad, die steeds voller wordt, de broodnodige experimenteerruimte.

Tot slot: the Sound of Amsterdam

Met het verbieden van straatmuzikanten in het 1012-gebied lijkt het gemeentebestuur een aanzet te maken voor een veel krachtiger interventie. Een van de belangrijkste antwoorden op de drukte is het organiseren van rust. En daar blijkt geluid een van de belangrijkste interventies voor te zijn. Amsterdam op kousenvoeten, de stiltewandeling van 4 uur dwars door druk Amsterdam, toont aan dat er een aantal strategische interventies mogelijk zijn om in Amsterdam ook luwte te bieden. Het sturen van ‘geluid’ is daarbij een van de belangrijkste ordeningsprincipes. De aanbevelingen lees je hier.

Meer lezen

Drukte, dat biedt kansen

Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Tussen Appelscha en New York
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Amsterdam op kousenvoeten
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Enjoy Sloterdijk
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid / Veiligheid
De wederopstanding van Sloterdijk
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Drukte biedt kansen voor… detailhandel en horeca
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Drukte biedt kansen voor… kantoorgebieden
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Drukte biedt kansen voor… onderwijs
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Drukte biedt kansen voor… verkeer

Ook interessant

Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Amsterdam op kousenvoeten
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Middelbare scholieren adviseren B en W
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid
Tussen Appelscha en New York