Meng met mate

Project: Amsterdam laat zich niet tweedelen (2014)

Leestijd: 1 ½ minuut

Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerde Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integratie (ADI) na onderzoek in 2014. Stad-Forum analyseerde een aantal gemengd wonen-projecten en trok daaruit vier lessen.

Onderwerp(en)

In het onderzoek van Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integratie (ADI) werd in 2014 onder andere geadviseerd om wijken niet geforceerd te mengen. De vraag is wanneer er sprake is van geforceerd mengen en hoe de stad kan inzetten op ongeforceerde menging die bijdraagt aan een rechtvaardige stad die toegankelijk is voor alle soorten bewoners.

In een vervolgonderzoek heeft Stad-Forum verkend wat de belangrijkste valkuilen en succesfactoren zijn bij het realiseren van gemengde woonmilieus. Daarvoor zijn een aantal projecten geanalyseerd en is er een expertmeeting gehouden met architecten, corporatiesmedewerkers, raadsleden en onderzoekers aan de Universiteit.

Dat leidde tot de volgende vier oproepen:

Stop met menging binnen gebouwen en blokken.

Talloze onderzoeken en praktijkvoorbeelden tonen aan dat homogene blokken in heterogene wijken de beste kansen bieden, voor alle Amsterdammers.

Stimuleer menging in de openbare ruimte.

Breng diversiteit aan in het programma in de verschillende wijken. Focus daarbij niet alleen op economische rijkdom in een gebied, maar kijk vooral ook naar de culturele rijkdom van een wijk.

Koester de Amsterdamse traditie dat ook sociale woningbouw er chique uitziet.

Sinds de Amsterdamse School is de stad vormgegeven met trotse sociale woningbouw die niet onderdoet voor de verschijningsvorm van veel duurdere woningen. Armoedige sociale woningbouw leidt tot aanzienlijke imagoschade van een buurt en uiteindelijk tot stigmatisering.

Vind balans tussen eigenaars en huurders, mensen die zich binden aan een buurt en passanten die slechts kort in een buurt wonen.

Vooral de huidige grootschalige inzet op huurwoningen in de vrije sector en studentenwoningen trekken mensen aan met een veel kortere woonduur die zich minder binden aan een plek of een complex. Op plekken waar teveel van dit soort woningen gerealiseerd worden kan dit een ontwrichtende werking hebben op de sociale samenhang binnen een buurt.

Meer lezen

Amsterdam laat zich niet tweedelen

Amsterdam laat zich niet tweedelen
Amsterdam moet zich geen tweedeling laten aanpraten
Amsterdam laat zich niet tweedelen
Stop de beeldvorming
Amsterdam laat zich niet tweedelen / Leefbaarheid / Wonen
Willens en wetens willen wonen in West
Amsterdam laat zich niet tweedelen / De Ring / Openbare Ruimte
Spontane stadsstraten

Ook interessant

Amsterdam laat zich niet tweedelen / Leefbaarheid / Wonen
Willens en wetens willen wonen in West
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid / Wonen
Amsterdam heeft haast en springt over de A10
Drukte, dat biedt kansen / Leefbaarheid / Wonen
Amsterdam is groter dan Kalver-, Kinker- en Koestraat