Groene wederopbouw

Leestijd: 2 minuten

Voor curator JaapJan Berg is een levendige stad een duurzame stad, maar, zo vraagt hij zich af: hoe duurzaam is duurzaamheid eigenlijk?

Het is een vreemde gewaarwording, maar sinds het begin van dit jaar maakt zich een steeds sterker wordend gevoel van hoop van mij meester. Leek het aanvankelijk nog beïnvloed te worden door de obligate en reguliere goede voornemens die bij de start van elk nieuw jaar klinken. Nu, anderhalve maand later, durf ik steeds meer te geloven dat 2014 misschien wel eens een heel mooi jaar kan worden. Misschien wel het beste jaar in jaren!

Niet vanwege de oranje gekleurde Olympische schaatsmedailleberg of onze nog onvermoede voetbalsuccessen in Brazilië, maar omdat veel zaken rondom de verduurzaming van de stad eindelijk op hun plaats zullen gaan vallen.

Het wordt een jaar waarin we het knellende en verlammende juk van de economische crisis definitief afgooien. Waarin de zoekende, soms nog wat aarzelende of zelfs naïeve houding ten opzicht van de aanpak en het nut van een structurele verduurzaming van de stad eindelijk worden ingewisseld door een schaamteloos optimisme en eenduidig, doelgericht beleid. Een jaar waarvan we later zullen vaststellen dat we getuige waren van het begin van de groene wederopbouw.

Waar mijn hoop op gestoeld is? Om te beginnen natuurlijk op de gemeenteraadsverkiezingen van komende maand. Ik weersta alle prognoses en vertrouw op een eclatante overwinning van partijen die groen willen regeren in plaats van alleen reageren.

Partijen die alle oude economische structuren en systeemfouten die ons milieu te gronde richten rücksichtslos onschadelijk maken en zullen vervangen door de talloze verbeteringen die inmiddels door radicale vernieuwers zijn bedacht. Even visionaire als praktische oplossingen van onderop die vrij baan krijgen en de weegschaal definitief laten doorslaan naar een ondubbelzinnig groene stedelijkheid.

Ook het vooruitzicht van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), onder curatorschap van Dirk Sijmons beïnvloedt mijn ongewone optimisme. Die zal een ongekend publiek succes blijken te zijn. Een editie waarbij zich elke dag lange rijen voor de entree van de Rotterdamse Kunsthal zullen vormen. Waarbij de bevliegingen van ontwerpers en denkers zonder voorbehoud overslaan op het grote publiek.

Iedereen zal daar eindelijk gaan inzien dat duurzaamheid niet iets is dat wordt opgelegd maar eigenlijk heel natuurlijk is. En dat vrijwel alle mondiale milieuproblemen inderdaad stedelijke wortels hebben en dus daar moeten worden opgelost. Maar ook dat die oplossing en verduurzaming van de stad niet de vertraging, verdunning of halvering van de stad betekenen maar juist een intensivering, verdubbeling én verdichting van het programma, functioneren en inrichten van de stad.

Verwijt mij naïviteit en kortzichtigheid, maar ik kan niet wachten tot het 31 december is.

Ook interessant

Duurzaamheid / Ecologie / Groen / Leefbaarheid
Gestapelde niche-ervaring
Duurzaamheid / Ecologie / Wonen
Schoonschip
Duurzaamheid / Economie / Gezondheid / Stadslandbouw
Moes