Benut de kracht van het Amsterdams watersysteem

Project: Waterweek (2013)

Leestijd: 1 ½ minuut

‘Te lief, te leuk, te veel spelen. Dat was de onomwonden kritiek van Wouter Veldhuis van Stad-Forum op de Watervisie van de gemeente Amsterdam tijdens het Stadsdebat op 15 juni jongstleden in Pakhuis de Zwijger: ‘Water is in de eerste plaats ecologie, economie en veiligheid; dankzij een ingenieus watersysteem houden wij onze voeten droog.’

Onderwerp(en)

Hoewel de Watervisie zich vooral richt op het gebruik van het wateroppervlak, kan je de stuwende krachten van het Amsterdamse watersysteem niet negeren. Sterker, je moet juist proberen deze krachten te benutten om een diverser gebruik van het water mogelijk te maken. Daarbij stelde Veldhuis twee opgaven aan de orde, die zijn geleerd uit de lessen van de Week van de Stad die Stad-Forum in 2013 organiseerde rondom het thema Water in de Stad:

Versterk het water als economische drager van de Metropool Amsterdam. 

De stad dankt haar bestaan aan de handel over water. Ook in de toekomst liggen er grote kansen om het water opnieuw in te zetten als economische drager. De verbetering van het regionale openbaar vervoer over water is essentieel. Steden waar wij ons graag aan meten, zoals Stockholm, hebben een goed netwerk over water. En zelfs de Rotterdamse regio heeft een gedifferentieerd en groeiend netwerk van fast ferries en watertaxi’s tussen de verschillende steden en dorpen. Het wordt hoog tijd dat Amsterdam hier ook eens serieus werk van gaat maken.

Kies voor mens én ecologie. 

Het wordt steeds drukker in de stad. Dat is ook voelbaar op het water. Op verschillende plekken beperken ecologische doelstellingen een beter gebruik van het water. Recreatie op het water rondom IJburg is bijvoorbeeld aan banden gelegd om dieren zoals de kuifeend te beschermen. De geplande verbetering van de waterkwaliteit in de Sloterplas is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de ecologische waarden en gaat ten koste van de bereikbaarheid van de plas vanuit de omliggende grachten. Straks kan je niet meer met je boot naar de plas varen of schaatsen als er ijs ligt. Zonder af te willen doen aan het belang van ecologie in de stad wordt het hoog tijd om op verschillende plekken het evenwicht tussen mens en ecologie opnieuw te bepalen.

Meer lezen

Waterweek

Klimaat / Leefbaarheid / Waterweek
Amsterdam waterstad
Leefbaarheid / Waterweek
Land is overschat

Ook interessant

Klimaat / Leefbaarheid / Waterweek
Amsterdam waterstad
Economie / Openbare Ruimte
Het marktmanifest
De Amsterdamse markt verdient beter
Leefbaarheid / Waterweek
Land is overschat