Agenda & Tips


We Live Here

Om bewoners meer zeggenschap te geven én omdat bewoners zelf vaak de beste ideeën hebben voor hun buurt, stelt stadsdeel Centrum € 200.000,- beschikbaar. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun buurt of die de verbinding tussen buurtgenoten versterken. Uiteindelijk verdelen bewoners van stadsdeel Centrum het geld over hun favoriete plannen.
Eén van de grootste uitdagingen is om de binnenstad leefbaar te houden. Zo kwam een aantal bewoners met een plan om bezoekers bewust te maken van het feit dat er ook gewoond wordt op de Wallen. Hieruit is de bewustwordingscampagne ‘We Live Here’ ontstaan. Op ramen en deuren zijn portretten te zien van bewoners uit de buurt. Zo zien bezoekers dat het Wallengebied ook een woonbuurt is zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Heb jij een goed idee om je eigen buurt te verbeteren? Dien dan je plan in bij Centrum Begroot!