Agenda & Tips


Verkeersveiligheid 2016-2021

Meer fietsers en voetgangers, minder auto’s. Het verkeer in Amsterdam is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De stad is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Het aantal fietsers en voetgangers is flink gestegen. Ook maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. Het aantal mensen dat de auto neemt, is juist gedaald.

Deze ontwikkelingen vragen om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid. Met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MJPV) zet Amsterdam stevig in op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden. De focus ligt daarbij nog meer dan in voorgaande jaren op preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen, gedragsverandering en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken. Nieuwe vormen van onderzoek helpen de stad  daarbij.

Het college van B& W heeft het Meerjarenplan verkeersveiligheid vastgesteld op 15 maart. Graag hoort de gemeente uw reactie en ideeën. Ook de stadsdelen worden om een reactie gevraagd.  Reageren kan tot 29 april. De reacties worden verwerkt voordat de gemeenteraad hierover besluit.