Agenda & Tips


Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland

Het Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het Centrumeiland, het eerste eiland van IJburg 2e fase. Zelfbouw als ontwikkelingsstrategie en de Bewegende Stad als richtlijn voor de inrichting van de openbare ruimte creëren hier een vernieuwend stedelijk woonmilieu. Naast deze ambities kiest de gemeente Amsterdam ervoor om het eiland energieneutraal en rainproof te ontwikkelen.
Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan worden in 2016 de eerste zelfbouwkavels uitgegeven. Het ontwerp van de openbare ruimte, de uitvoering van waterkeringen en het gebruik van het nieuwe land voor tijdelijke functies zijn al in 2015 begonnen. De komende jaren wordt het eiland stapsgewijs ontwikkeld, met de hoofdambities uit dit plan als leidraad. Daarnaast biedt het plan ruimte voor aanpassingen in de uitwerking.

Stedenbouwkundig plan Centrumeiland