Agenda & Tips


Het is druk in Amsterdam

Op woensdag 8 juni jl. heeft ter voorbereiding op de Week van de Stad 2016 over het thema ‘Vacant: binnenstad Amsterdam’ een bijeenkomst plaatsgevonden tijdens de tentoonstelling ‘Volksvlijt2056 – Droom je eigen Toekomst’ in de OBA.

Stad-Forum heeft een lezing door Fred Feddes, auteur van ‘1000 jaar Amsterdam’ over de ruimtelijke geschiedenis van Amsterdam, georganiseerd. De lezing ‘Het is druk in Amsterdam‘ beoogde het thema  in historisch perspectief te plaatsen. Na de lezing reageerden Zef Hemel (initiatiefnemer Volksvlijt2056), Frederik Vermeesch (architect-directeur Rijnboutt) en Bart Vink (gemeenteraadslid D66) en volgde een verrijkend debat met de aanwezigen onder leiding van Guido Wallagh.

Fred Feddes onderscheidt twee lange perioden van groei waarin de structuur van de stad niet langer was toegerust voor de nieuwe drukte. Van halverwege de 15de eeuw tot halverwege de 17de eeuw. Het probleem was vooral de Dam, een infrastructureel knooppunt dat tegelijkertijd een verblijfsruimte was. Oplossingsrichtingen waren: activiteiten weghalen (‘uitrol centrum’), verkeersmaatregelen en ruimte maken.
De grote oplossing bleek uiteindelijk de aanleg van de grachtengordel.
Van halverwege de 19de eeuw tot halverwege de 20ste eeuw speelden de problemen verkeer, cityvorming en sanering. Aan het einde van de 19de eeuw kwam daar een vierde probleem bij: het protest tegen stedenschennis. De roep om de stad te bewaren maakte oplossingen nog ingewikkelder. De grote oplossing werd uiteindelijk de aanleg van de Westelijke Tuinsteden.

Fred Feddes gaat terug in de tijd om uit te komen bij de vraag: wat speelt er nu? Is er een probleem, zo ja wat hier aan te doen, zo neen, wat hier aan te doen om dit te voorkomen.

De week van de Stad 2016 vindt plaats van 5 november tot en met 13 november 2016! Het programma volgt binnenkort.