Agenda & Tips


Resultaten buurtenquête 2016

De resultaten van de buurtenquête van 2016 zijn bekend! Dit jaar vulden 3.621 mensen de enquête in, dat is een kwart meer dan vorig jaar. Er hebben 237 mensen uit het digitale panel van OIS deelgenomen aan de buurtenquête, de rest kwam via de open link bij de vragenlijst terecht. Het grootste deel van de respondenten woont in Centrum. Maar ook 258 ondernemers en 90 werkenden vulden de enquête in. Dertig bezoekers hebben meegedaan. Zestig procent van de deelnemende bewoners woont al langer dan tien jaar in Amsterdam.

Stadsdeel Centrum is, via verschillende kanalen en gesprekken met de bewoners en ondernemers, op zoek naar een antwoord op de vraag wat er in de verschillende buurten speelt. Mede op basis van de buurtenquête bepaalt het stadsdeel de maatregelen, activiteiten en projecten die worden opgepakt in 2017. De acties en maatregelen worden opgenomen in twee gebiedsplannen.

In de Week van het gebied, dat het stadsdeel in oktober organiseert, kunt u in gesprek over de concept gebiedsplannen met de gebiedsteams. Daarna stelt bestuurscommissie van Centrum de gebiedsplannen vast.