Agenda & Tips


Oude stad van nieuwe stenen

“Amsterdam staat niet alleen voor een enorme woningbouwopgave, nog meer zorgen maakt de hoofdstedelijke dienst Ruimte en Duurzaamheid zich over het verkeer. Waar laten we al die auto’s, trams en vooral: fietsen? De ruimte is beperkt en het gevolg is dat nu ook de voetganger letterlijk steeds meer in het gedrang komt. Heel voorzichtig wordt geëxperimenteerd met het concept shared space. Eind vorig jaar werden achter het Centraal Station, op de plek waar de pont aanlandt, alle borden weggehaald. Afgezien van de ribbels in het wegdek en een bordje met maximumsnelheid 15 kilometer per uur is hier niets geregeld. De elkaar kruisende stromen voetgangers, fietsers en brommers moeten zelf maar uitmaken wie voorrang verleent aan wie. En dat gaat, tot verbazing van velen, goed. Mensen remmen wat af, maken oogcontact en rijden en lopen, als dan niet met een kleine slalom, door. Ongelukken blijven uit, er wordt zelfs nauwelijks gevloekt of gesnauwd. Vooraf hadden veel deskundigen grote twijfels, het principe van shared space was leuk en aardig in Friesland, waar het midden jaren tachtig van de vorige eeuw is uitgevonden, maar of dat ook in een drukke stad als Amsterdam kon? Er wordt nu druk geëvalueerd door de gemeente, maar misschien is het nuttiger om af te reizen naar Tokio en daar goed te kijken. Want ook al wordt het zo niet genoemd, in Tokio is shared space dé manier waarop het verkeer georganiseerd is, of beter gezegd: zichzelf organiseert.”

Oude stad van nieuwe stenen door Tijs van den Boomen
in De Groene Amsterdammer