Agenda & Tips


Oefenen met de Toekomst

Omgevingsvisie Amsterdam 2050
De gemeente Amsterdam en het PBL slaan tijdens het WeMakeTheCity-festival de handen inéén om te onderzoeken hoe verschillende toekomsten van Amsterdam eruit zouden kunnen zien. Hoe kunnen de door het PBL ontwikkelde scenario’s  helpen de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 te maken? De Omgevingsvisie wordt de nieuwe langetermijnvisie op Amsterdam. Wat voor een stad willen we zijn, en hoe willen we deze worden?

Ruimtelijke Verkenning 2019
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in zijn Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ vier scenario’s ontwikkeld om verschillende toekomsten te verkennen (2019-2049). Deze scenario’s zijn gericht op stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit, maar zijn ook breder toepasbaar. In elk van de vier scenario’s ontwikkelt de samenleving zich in een andere richting.

Door zelf aan de slag te gaan met deze toekomstverkenning – te oefenen met de toekomst – komen opgaven, spanningen, dilemma’s en beleidsopties in beeld. In de workshop reizen we samen naar 2049 en keren we daarna weer terug naar nu. Hoe zien verschillende toekomsten (omgeving, instituties, waarden) er uit? Wat betekenen de verschillende scenario’s voor keuzes die nu (moeten) worden gemaakt? Welke nieuwe opgaven en keuzemogelijkheden brengen de scenario’s in beeld?

Meer informatie over de toekomstscenario’s is te vinden op de website:
https://themasites.pbl.nl/oefenen-met-de-toekomst/

Wat gaan we doen?
Na een introductie op de scenario’s en de werkwijze van deze methode gaan we aan de hand van verschillende thema’s aan de slag. In groepen gaan we twee vraagstukken bij de kop nemen en verkennen hoe die er in een specifiek toekomstbeeld uit zouden kunnen zien. Aan het einde van de bijeenkomst delen alle groepen hun bevindingen en reflecteren we op de vraag: wat leren we hiervan voor wat we nu zouden willen doen (of juist laten) in Amsterdam?

Workshop Oefenen met de Toekomst op vrijdag 21 juni// 10.00 – 13.00 // Pakhuis de Zwijger, Workspace // Piet Heinkade 179, Amsterdam

Meedoen?
Mail naar omgevingsvisie@amsterdam.nl om je aan te melden.