Agenda & Tips


Koers 2025

De ambitie is geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken: door nieuwbouw en voor een deel ook door transformatie van leegstaand en leegkomend vastgoed. Op welke plekken dit kan gebeuren staat in Koers 2025, een integrale en stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties.

De afgelopen maanden zijn adviezen opgehaald bij stakeholders in de stad, stedelijke belangengroepen en bij de stadsdelen. Deze adviezen zijn door het college van B en W gewogen en hebben geresulteerd in de vaststelling van Koers 2025. Op 15 juni staat Koers 2025 op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening. Ondertussen wordt al begonnen met het voorbereiden van strategiebesluiten en studies.