Agenda & Tips


De wankele cijfers

Over het aantal bezoekers, de inkomsten uit toerisme en de werkgelegenheid doen de meest uiteenlopende cijfers de ronde. De verwarring stoelt deels op de rekbaarheid van het begrip toerist. Het meest herhaalde ‘officiële’ cijfer, de 17 miljoen bezoekers die Amsterdam jaarlijks zouden bezoeken, bestaat voor meer dan de helft uit Nederlanders. De becijfering komt van de stichting Amsterdam Marketing; een door de gemeente gesubsidieerde pr-machine met 1100 sponsors uit het bedrijfsleven en een jaarbudget van dertig miljoen euro >>>

De impact van de bezoekerseconomie op Amsterdam