Agenda & Tips


De mondiale stad

Wereldwijd zien we een verschuiving op de woningmarkt in steden waarbij er steeds minder plek is voor de midden- en arbeidersklasse. De oorzaak hiervan wordt vaak aan gentrificatie en bevolkingsdichtheid toegewezen, maar volgens wereldberoemd socioloog Saskia Sassen is dat niet het grootste probleem. In De Balie gaat zij in op een onderbelicht aspect van de discussie over de huizenmarkt: de landroof door grote corporaties in steden. En vertelt ze over de belangrijkste ontwikkelingen in steden wereldwijd. Hoe moeten steden als Amsterdam zich staande houden in een geglobaliseerde wereld? En welke kansen liggen er in steden om sociale verhoudingen gelijk te trekken?