Agenda & Tips


De Amsterdam City Index 2016

Thema Geen categorie 

De Amsterdam City Index is samengesteld uit 28 trends, verdeeld over vijf categorieën. Categorieën en trends worden gewogen volgens een vast stramien: het is óf een prestatie óf iets anders. Prestaties wegen samen 60%, al het andere samen 40%. Omdat de Index is opgezet vanuit ondernemersperspectief, wegen prestaties het zwaarst.