Agenda & Tips


Amsterdam Westelijke Tuinsteden

De Westelijke Tuinsteden zijn onderdeel van de uitbreiding van Amsterdam volgens het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934 van de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. De nieuwe woonwijken werden vanaf 1951 aangelegd volgens vernieuwende stedenbouwkundige en architectonische idee├źn, die braken met het traditionele gesloten bouwblok met doorlopende straatwanden. De oude chaotische stad met slechte woningen maakte plaats voor licht, lucht en ruimte. Verschillende functies als wonen, werken, verkeer en recreatie zijn grotendeels gescheiden.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).