Agenda & Tips


Politici over de binnenstad: Tijd om te kiezen

Stad-Forum bepleit in het manifest ‘Ruimte voor de Amsterdamse binnenstad’ een samenhangende aanpak in de binnenstad en stelt een aantal fundamentele keuzes voor op het gebied van wonen, mobiliteit, werken, duurzaamheid, toerisme en het financieren van deze aanpak. Hoe kijkt de Amsterdamse politiek hier nu naar? Om een eerste antwoord hierop te krijgen, is Stad-Forum op 27 september 2017 met Reinier van Dantzig (lijsttrekker D66), Rutger Groot Wassink (lijstrekker GroenLinks), Marjolein Moorman (lijsttrekker PvdA), Diederik Boosma (lijsttrekker CDA), Marja Ruigrok (raadslid VVD), Tiers Bakker (raadslid SP) en Wil van der Soest (lijsttrekker PvdO) in gesprek gegaan. Alle partijen onderschrijven het belang van een samenhangender aanpak. Ook is er een grote mate van overeenstemming over de onderwerpen die bij deze integrale aanpak horen en dat fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Over hoe die keuzes vervolgens moeten uitvallen, lopen de partijen uit elkaar. Waar partijen elkaar weer op vonden was de behoefte aan leiderschap. Tevens beaamden zij de constatering van Stad-Forum dat juist nu in een periode van economisch voorspoed de tijd rijp is om grote stappen voorwaarts te maken in de binnenstad.

Het gesprek vroeg nadrukkelijk om een vervolg, zo stelden de politici vast. En daarom wordt verkend of Stad-Forum samen met bijvoorbeeld De Balie begin februari 2018 een heus lijsttrekkersdebat over de binnenstad kan organiseren.