Thema


Ongedeelde stad

Thema Ongedeelde stad  - 25 maart 2014

Zoals elke stad kent ook Amsterdam verschillen. In sommige wijken staan duurdere huizen dan in andere wijken. Het ene stadsdeel telt meer jonge inwoners dan het andere. Verdeeldheid hoeft geen probleem te zijn. Het wordt pas een probleem wanneer bewoners en gebruikers van de stad last hebben of dreigen te krijgen van de gevolgen van verdeeldheid. Wanneer bijvoorbeeld in een bepaalde wijk de sociaal-economische kansen voor bewoners minder goed zijn dan elders. Of wanneer de leefbaarheid slecht is in specifieke straten of wijken.

Waar en wanneer is er sprake van verdeeldheid en zijn effecten positief of negatief? Is de verdeeldheid ruimtelijk zichtbaar en zo ja zorgt dat voor problemen? Is er sprake van een gevoel van verdeeldheid onder bewoners en gebruikers? Wie is verantwoordelijk voor het verbeteren van de leefsituatie van bewoners en gebruikers van de verdeelde stad?

Ongedeelde Stad brengt de verdeeldheid in Amsterdam in beeld en onderzoekt mogelijke oplossingsrichtingen bij problemen.

 

Meer berichten uit
Ongedeelde stad

Ongeforceerd mengen

11 april - OPROEP AAN DE STAD

Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerde┬áStad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integra... Lees verder

In de Ban van de Ring?

19 maart - WEEK VAN DE STAD

Boeiende dialoog over sociale segregatie in Amsterdam verscherpt het zicht op de wereld achter de st... Lees verder