Thema

Ongedeelde stad

Tweedeling in Amsterdam

OPROEP AAN DE STAD

Tweedeling is een hot item in Amsterdam. Zeker nu de verkiezingsstrijd is uitgebroken. Catchy, zo’n term tweedeling, maar wanneer je niet invult wat je er precies mee bedoelt blijft het een loos begrip dat enkel angst zaait onder bewoners en weinig efficiënt is in het zichtbaar maken van daadwerkelijke problemen. Om duidelijkheid te scheppen onderzochten de Adviesraad Diversiteit en Integratie (ADI) en Stad-Forum in de afgelopen maanden op verzoek van het college van Burgemeester en Wethoud...

Lees verder
  • Ongeforceerd mengen

    11 april - OPROEP AAN DE STAD Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerde Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integra... Lees verder
  • In de Ban van de Ring?

    19 maart - WEEK VAN DE STAD Boeiende dialoog over sociale segregatie in Amsterdam verscherpt het zicht op de wereld achter de st... Lees verder
  • Teveel park

    9 januari - WEEK VAN DE STAD Stad-Forum heeft een aantal scherpkijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwik... Lees verder
 

Thema

_
Ongedeelde stad

Waar en wanneer is er sprake van verdeeldheid? Is de verdeeldheid ruimtelijk zichtbaar en zijn effecten positief of negatief? Ongedeelde Stad brengt de verdeeldheid in Amsterdam in beeld en onderzoekt mogelijke oplossingsrichtingen bij problemen.

Meer over dit thema