Week van de Stad


Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen

Thema Ongedeelde stad  - 27 februari 2014

Stad-Forum en de Adviesraad Diversiteit en Integratie presenteren op donderdag 27 februari het advies Divers en Ongedeeld Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen. Het advies is uitgebracht op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders en zal aangeboden worden aan wethouder Diversiteit mevrouw Andrée van Es.

De essentie van het advies:

Er zijn verschillen in Amsterdam, soms grote verschillen en soms ongewenste verschillen, maar het valt niet met cijfers hard te maken dat substantiële groepen Amsterdammers of substantiële delen van Amsterdam structureel zijn afgescheiden van de rest van de stad. Er is geen sprake van tweedeling. Sterker, wij vrezen dat al te los woordgebruik kan werken als een self fullfilling prophecy: praat over wijken, buurten en delen van de stad in deze termen en ze worden zo gezien, ook als er geen reden voor is.

Dat wil niet zeggen dat er geen risico’s en trends zijn die de samenhang van de stad kunnen gaan bedreigen en op terreinen als onderwijs, arbeidsmarkt, woningbouw, gezondheidszorg en participatie kan en moet de gemeente handelen.

Wij pleiten er echter voor om nuttig en noodzakelijk beleid op relevante terreinen op zijn merites te bepleiten en, als het is aangenomen, op die basis te rechtvaardigen. Bestrijdt armoede, zorg voor goede woningen, verbeter het onderwijs, behoudt de sociale mobiliteit en doe dat omdat dit inherent belangrijke doelstellingen zijn. Een beroep op dreigende of al bestaande tweedeling ondermijnt die verdediging, als dat begrip breed wordt ervaren als politiek geladen en ongedefinieerd.

Download de Samenvatting ‘Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen’.

Download het Advies ‘Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen’.

 

 

Meer berichten uit
Ongedeelde stad

Ongeforceerd mengen

11 april - OPROEP AAN DE STAD

Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerde Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integra... Lees verder

In de Ban van de Ring?

19 maart - WEEK VAN DE STAD

Boeiende dialoog over sociale segregatie in Amsterdam verscherpt het zicht op de wereld achter de st... Lees verder