Week van de Stad


Tussentijd, verloren tijd?

Thema Het succes van tijdelijkheid  - 14 juli 2013

Praktijkervaringen met tijdelijke initiatieven voor de Bakemabuurt.

Door de economische crisis is de gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing op veel plekken stilgevallen. Zelfs in Amsterdam. Omdat niets doen vaak geen optie is, wordt er op veel plekken geëxperimenteerd met tijdelijke initiatieven. De gemeente ontvangt deze initiatieven met open armen. Maar wat levert dit eigenlijk – op de korte en langere termijn – op? Is het niet juist verloren tijd, aangezien niemand bereid is structureel te investeren in een buurt zonder enige zekerheid op langere termijn? Zorgt de tijdelijke bewoning van te slopen woningen niet juist voor een verdere ontwrichting van de sociale structuren in de wijk? Wat heeft al die tijdelijkheid eigenlijk voor zin als straks alles toch weer plaats moet maken voor nieuwbouw?

Uit de vele voorbeelden die Amsterdam rijk is, heeft Stad-Forum het oog laten vallen op vier gebieden in de stad waar geëxperimenteerd wordt met verschillende strategieën om de gebiedsontwikkeling vlot te trekken: Heesterveld en Kleiburg in Zuidoost, Van der Pekbuurt in Noord en Acta in Nieuw-West. Tijdelijkheid speelt hier vaak een belangrijke rol, maar wordt soms ook bewust vermeden.

Met direct betrokkenen – waaronder: corporaties, tijdelijke en oude bewoners, stadsdelen – worden deze zomer de ideeën achter de strategieën en de geboekte resultaten gedeeld en besproken. Vervolgens wordt, op basis van de conclusies, een concreet advies gegeven om de impasse in de stedelijke vernieuwing van de Bakemabuurt te kunnen doorbreken. Via onze website houden wij u op de hoogte.

Meer berichten uit
Het succes van tijdelijkheid

Spontane stadsstraten

26 juni - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Tuinstad 2.0

19 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Heilig schijnveilig

5 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder