Week van de Stad


Tussentijd verloren tijd?

Thema Het succes van tijdelijkheid  - 15 april 2013

Er leven veel ideeën voor een aantrekkelijke en levendige Bakemabuurt. Dat is wel gebleken tijdens een bijeenkomst met bewoners, studenten, kunstenaars, ondernemers en vertegenwoordigers van stadsdeel Nieuw-West op 16 maart. Door de tijdelijke verhuur van een deel van de woningen en bedrijfsruimten heeft de buurt op dit moment een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Maar voor hoe lang nog? En wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van deze tijdelijke huurders?

Tijdens de discussie met mensen uit de buurt waren er opvallende, kritische geluiden over de tijdelijke situatie in de Bakemabuurt. Zowel van de passanten die tijdelijk huren als de vaste bewoners en ondernemers die er al jaren wonen. Enerzijds is iedereen blij met de reuring die tijdelijkheid met zich meebrengt. Maar de bezwaren lijken toch groter. Tijdelijkheid ontneemt elk perspectief, blokkeert initiatieven die iets structureel kunnen veranderen en lijkt per saldo de buurt op achterstand te zetten. Veel tijdelijke huurders gaven tegelijkertijd aan dat zij met iets meer zekerheden voor de langere termijn zoveel meer kunnen en willen doen in de buurt. Tot nu toe is er dus een groot potentieel aan intitiatieven blijven liggen. Hoe zorgen wij dat dit potentieel, in de tussentijd, benut wordt?

Guido Wallagh en Wouter Veldhuis

Deze impressie is geschreven naar aanleiding van een inspiratiebijeenkomst die door Nieuw-West Open en Stad-Forum is georganiseerd op 16 maart 2013.  Zie voor meer informatie http://www.nieuwwestopen.nl/

 

Meer berichten uit
Het succes van tijdelijkheid

Spontane stadsstraten

26 juni - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Tuinstad 2.0

19 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Heilig schijnveilig

5 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder