Oproepen aan de stad


Tweedeling in Amsterdam

Thema Ongedeelde stad  - 27 februari 2014

Tweedeling is een hot item in Amsterdam. Zeker nu de verkiezingsstrijd is uitgebroken. Catchy, zo’n term tweedeling, maar wanneer je niet invult wat je er precies mee bedoelt blijft het een loos begrip dat enkel angst zaait onder bewoners en weinig efficiënt is in het zichtbaar maken van daadwerkelijke problemen. Om duidelijkheid te scheppen onderzochten de Adviesraad Diversiteit en Integratie (ADI) en Stad-Forum in de afgelopen maanden op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders de volgende vragen: Is er sprake van sociaal-economische en/of sociaal culturele tweedeling? Is die mogelijke tweedeling ruimtelijk zichtbaar in de stad? En kan bij een mogelijke tweedeling worden aangegeven of de effecten positief of negatief zijn?

Op basis van literatuur, uitkomsten van expertforums en interviews met deskundigen is een conclusie geformuleerd die helder en kort is: Er is geen sprake van tweedeling. Er bestaan wel zeker verschillen in Amsterdam, soms groot en ongewenst. Maar het valt niet met cijfers hard te maken dat substantiële groepen Amsterdammers of substantiële delen van Amsterdam structureel zijn afgescheiden van de rest van de stad.

Dat wil niet zeggen dat er geen risico’s en trends zijn waar Amsterdam serieus rekening mee zou moeten houden. Er is op een aantal punten urgentie van beleid nodig om te zorgen dat bepaalde problemen niet groter worden of problemen kunnen gaan ontstaan in de toekomst. Vandaar dat ADI en Stad-Forum ook een aantal aanbevelingen doen die meegenomen kunnen worden in het programma akkoord 2014-2018.

 

Download de Samenvatting ‘Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen’.

Download het Advies ‘Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen’.

  Meer berichten uit
  Ongedeelde stad

  Ongeforceerd mengen

  11 april - OPROEP AAN DE STAD

  Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerde Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integra... Lees verder

  In de Ban van de Ring?

  19 maart - WEEK VAN DE STAD

  Boeiende dialoog over sociale segregatie in Amsterdam verscherpt het zicht op de wereld achter de st... Lees verder