Oproepen aan de stad


Tijdelijk wonen, het succes van de stad

Thema Het succes van tijdelijkheid  - 19 januari 2014

Tijdelijk wonen is een groot succes in de stad. Tijdelijkheid levert namelijk enorme dynamiek op in een woningmarkt die grotendeels op slot zit. Het biedt verschillende groepen in de stad, die geen toegang hebben via reguliere kanalen, de kans om in Amsterdam te wonen. En het levert ook veel andere initiatieven en nieuwe kansen op. Dit constateert Stad-Forum na een rondgang langs tijdelijke huurders, woningcorporaties en stadsdeelbestuurders in Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

Op maandag 13 januari 2014 hebben wij de ervaringen van deze rondgang langs de Van der Pekbuurt, Heesterveld, Kleiburg, Acta en Bakemabuurt besproken met een klein maar bijzonder gezelschap van tijdelijke huurders, corporaties, gemeente en ondernemers. De locatie was nog zo’n bijzondere tijdelijke plek: het A Lab in Overhoeks. Het was een gesprek op niveau, zoals een van de deelnemers maandag concludeerde. Mede dankzij de brede ervaring van het gezelschap en de bereidheid een open discussie te voeren zonder vooringenomen standpunten.

Deelnemers aan het gesprek: Gerard Anderiesen (Stadgenoot), Saskia Beer (Glamour Manifest), Jeroen Beker (Ymere), Marieke Berkers (Stad-Forum), Martijn Blom (Hollands Licht), Jos Buskermolen (de Alliantie),  Fleur Eymann (TWA/Bewoner Acta), Liesbeth Jansen (Stad-Forum), Julius van Manen (Academie van de Stad), Hay Schoolmeesters (Urban Resort), Jaap Schoufour (Bureau Broedplaatsen), Anna Spek (Academie van de Stad/Bewoner van der Pek), Bertine Steenbergen (Portiekbeheerder/Bewoner Heesterveld), Wouter Veldhuis (Stad-Forum), Christa van Vlodrop (Stad-Forum) en Guido Wallagh (INBO)

Guido Wallagh en Wouter Veldhuis, 16 januari 2014

Overige belangrijke conclusies zijn:

 1. Vraag en aanbod

  Uit een recente raming blijkt dat er in Amsterdam momenteel zo’n 5.100 sociale huurwoningen tijdelijk verhuurd worden; 4.000 op basis van de leegstandswet en 1.100 op basis van een gebruikersovereenkomst. De vraag is echter aanzienlijk groter, zo geven de deelnemers aan. Het aanbod aan complexen voor tijdelijke verhuur van (sociale) huurwoningen kan ook aanzienlijk groter zijn door de leegstand in het vastgoed en de fasering van veel stedelijke vernieuwingsprojecten.
 2. Differentiatie

  Hoe groter de vraag naar en het aanbod van tijdelijke wonen is, des te gedifferentieerder zal deze ook zijn. Stap niet in de valkuil om te denken dat de vraag naar tijdelijk wonen eenduidig is.
 3. Rendement

  Tijdelijke projecten voor sociale huur genereren, getuige de grote tevredenheid onder tijdelijke huurders en diverse initiatieven in de onderzochte projecten, een groot maatschappelijk rendement en een (redelijk acceptabel) financieel rendement. De opgave wordt om zowel het maatschappelijk als financieel rendement concreter te gaan benoemen.
 4. Kwaliteit

  Tijdelijke huurders geven aan dat de beschikbaarheid van een woning buiten de reguliere woonruimteverdeling prevaleert boven de locatie en de kwaliteit van de woning. Dit laatste wijst erop dat de basiskwaliteit van een (tijdelijke) woning minder hoog kan zijn dan normaliter via regelgeving gerealiseerd wordt. Nader onderzoek naar het bijstellen van de kwaliteitsnormen is gewenst. Tegelijkertijd zijn er ook nadrukkelijk ondergrenzen aan deze bijgestelde basiskwaliteit. Een woning moet leefbaar en veilig zijn.
 5. Betrokkenheid

  Via zelfklussen en via tal van andere initiatieven (zoals: Academie van de Stad, beheer, creative community) laten de tijdelijke huurders zien hoe betrokken zij zijn bij hun tijdelijke woon-, werk- en leefomgeving. Voor sommige tijdelijke huurders zou deze betrokkenheid nog wezenlijk groter kunnen zijn als zij meer perspectief hebben in de toekomst van hun complex. Soms kan dit perspectief overigens slechts een doorkijk naar een periode van 5 tot hooguit 10 jaar zijn, zo laat de ervaring met ondernemers in broedplaatsen zien.
 6. Initiatieven

  Tijdelijke huurders kunnen, naast het zelfklussen en andere (beheer)initiatieven, meerwaarde leveren in de toekomst van hun complex en/of gebied. De opgave wordt, via andere manier van planvorming en afspraken, deze energie meer te gaan benutten.
 7. Een opgave om over door te praten

  De korte verkenning van Stad-Forum en het gesprek met de diverse betrokkenen laat zien dat er meer kennisuitwisseling gewenst is en mogelijk zelfs nieuwe pilots ontwikkeld moeten worden. Stad-Forum wordt door de deelnemers opgeroepen om het gesprek voort te zetten, onder meer met het nieuwe stadsbestuur en de nieuwe bestuursdiensten.

Meer berichten uit
Het succes van tijdelijkheid

Spontane stadsstraten

26 juni - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Tuinstad 2.0

19 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Heilig schijnveilig

5 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder