Oproepen aan de stad


Ongeforceerd mengen

Thema Ongedeelde stad  - 11 april 2015

Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerde Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integratie (ADI) na onderzoek in 2014. De vraag is: wanneer is er sprake is van geforceerd mengen? En hoe kan ongeforceerde menging bijdragen aan een rechtvaardige stad die toegankelijk is voor alle bewoners?

Stad-Forum analyseerde een aantal gemengd wonen-projecten en hield een expertmeeting met architecten, corporatiemedewerkers, raadsleden en universitair onderzoekers. Onderstaand de oproepen:

    Meer berichten uit
    Ongedeelde stad

    In de Ban van de Ring?

    19 maart - WEEK VAN DE STAD

    Boeiende dialoog over sociale segregatie in Amsterdam verscherpt het zicht op de wereld achter de st... Lees verder