Oproepen aan de stad


Meer geduld én meer snelheid

Thema Ruimte voor ontwikkeling  - 18 november 2013

Het aantal inwoners in Amsterdam groeit gestaag, net als de woningbehoefte. De bouw van nieuwe woningen is echter nagenoeg stilgevallen. Toch wemelt het in de stad van mensen en partijen die iets willen bouwen, voor zichzelf of voor mensen die op de huidige woningmarkt niets van hun gading kunnen vinden. De wijze waarop deze groepen een plan tot stand brengen past echter niet bij de gemeentelijke planningssystematiek. Deze is immers afgestemd op de inmiddels stilgevallen grootschalige stadsontwikkeling met woningcorporaties en grote projectontwikkelaars. Wat hebben de nieuwe (kleinere) partijen nodig van de gemeente om wel te kunnen bouwen op de vele beschikbare plekken in de stad?

Stad-Forum heeft deze vraag op 24 september 2013 voorgelegd aan een diverse groep onafhankelijke ondernemers die de afgelopen jaren hebben laten zien dat er nog steeds veel mogelijk is in Amsterdam.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek: Pallas Agterberg (Alliander), Marieke Berkers (Stad-Forum), Ted Biesterbos (Biesterbos Groep), Wouter Endert (Decathlon Netherlands), Edo Haan (Stad-Forum), Susanne Heering (AT5/moderator), Zef Hemel (DRO), Gerard Jan van den Herik (Herik Rail Treincharters), Annius Hoornstra (OGA), Liesbeth Jansen (Stad-Forum), Robert Kohsiek (Wonam), Henk van der Lely(ID&T), Monique Maarsen (Maarsen Groep), Charlie Macgregor  (The Student Hotel), Olaf Nieuwenhuis (Kroonenberg Groep), Maarten van Poelgeest (Gemeente Amsterdam), Geurt van Randeraat (Site urban development), Wouter Veldhuis (Stad-Forum), Christa van Vlodrop (Stad-Forum), Guido Wallagh (INBO), Dennis van Westerop (Peak Development)

De conclusie was eenvoudig,  maar heeft wel verrijkende gevolgen voor de werkwijze binnen het gemeentelijk apparaat:

  1. Heb geduld!

    Heb geduld! Initiatieven hebben veel tijd nodig om te rijpen en te groeien. Er moet tijd en ruimte zijn om een netwerk van financiers, bouwers, kopers, huurders en andere gebruikers te formeren. Dit is vaak een netwerk dat via familie, vrienden en kennissen organisch groeit en gebaseerd is op onderling vertrouwen. Geduld is de belangrijkste succesfactor om zo’n netwerk rondom een project te kunnen laten ontstaan. Dit betekent dat de gemeente meer ruimte en flexibiliteit moet geven in een planproces. Vooral na een grondreservering is er veel geduld nodig om het initiatief uit te laten groeien tot een volwaardig en haalbaar project.
  2. Maak snelheid!

    Maak snelheid! Als een initiatief eenmaal is uitgegroeid tot een haalbaar project moet er plotseling veel snelheid worden gemaakt. De houdbaarheid van een initiatief met veel kleine private partijen is immers kort. Als het te lang duurt zwermen ze weer uit op zoek naar een andere mogelijkheid om de eigen ideeën gerealiseerd te krijgen of geld te investeren. Dus na een periode van veel geduld moet de gemeente in staat zijn om in korte tijd veel snelheid te maken. De tijd tussen het indienen van plannen en de start van de bouw moet tot het uiterste minimum beperkt blijven. Dit vraagt binnen de gemeente om betere afstemming tussen verschillende sectoren, stroomlijning van de wettelijke toetsen en improvisatievermogen van de betrokken ambtenaren om termijnen te verkorten of procedures gelijktijdig te laten verlopen.

Meer berichten uit
Ruimte voor ontwikkeling

Moes

30 juni - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Vrijstaat Geuzenveld II

15 maart - WEEK VAN DE STAD

Na meer dan tien jaar planvorming is een groot deel van de Bakemabuurt nog steeds niet vernieuwd. De... Lees verder