Oproepen aan de stad


Oproep: Laat het restrictieve detailhandelbeleid los

Thema Het succes van tijdelijkheid  - 17 april 2012

“Veel straten in Nieuw-West sluiten goed aan op de stadsstraten naar de binnenstad. De mogelijke economische ontwikkeling langs deze straten is echter strikt gereguleerd. Zo krijgen de meest voor de hand liggende structuren van de stad geen ruimte om zich verder te ontwikkelen. Vitale stadsstraten zijn alleen maar mogelijk als dit restrictieve detailhandelbeleid wordt losgelaten en de ruimte wordt geboden aan creatief ondernemerschap.”

Dit was een zeer nadrukkelijke oproep aan de stadsdeelbestuurders van het Stadsdeel Nieuw-West, tijdens het Stad-Forumdebat van 10 april 2012 over de vitaliteit van het stedelijk leven in Nieuw-West. Aanleiding voor deze oproep was een inspirerend betoog van Charles Landry over de kracht en vitaliteit van hedendaagse stedelijk leven. Als auteur van het boek The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators stelt hij dat de straat een belangrijke rol speelt als schakel tussen wijken en mensen. Daarmee onderstreept hij het belang van de opgave die Amsterdam zichzelf gesteld heeft in de Structuurvisie; het beter verbinden van verschillende stedelijke milieus van vooroorlogse en naoorlogse wijken via levendige stadsstraten.

“Practice what you preach” was een tweede belangrijke oproep aan de stadsdeelbestuurders. Op bestuurlijk niveau wordt namelijk enthousiast meegedacht over het creëren van ruimte voor initiatieven en ondernemerschap. De alledaagse bureaucratie belemmert echter alle creativiteit. Juist in de naoorlogse wijken, met een planmatige verdeling van het vastgoed en een strikte ruimtelijke ordening, dienen het stadsbestuur en het ambtelijk apparaat extra hard te werken om onnodige belemmeringen weg te nemen en ruimte te laten aan initiatieven van bewoners en ondernemers.

Meer berichten uit
Het succes van tijdelijkheid

Spontane stadsstraten

26 juni - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Tuinstad 2.0

19 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Heilig schijnveilig

5 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder