Oproepen aan de stad


Oproep: Geen levendigheid zonder hoge dichtheid

Thema Het succes van tijdelijkheid  - 15 april 2012

Wij staan op de Burgemeester de Vlugtlaan. Jos Gadet, stadsgeograaf van de gemeente Amsterdam, wijst naar de bestaande portiekwoningen met de achterliggende eengezinswoningen. Het verbaast hem niet dat deze stadsstraat niet zo levendig is. Er wonen gewoon te weinig mensen in de omringende buurten. En door de stedelijke vernieuwing dreigt deze situatie nog verder te verslechteren:

“De hedendaagse risicomijdende praktijk van de stedelijke vernieuwing bedreigt het voortbestaan van levendige ontmoetingsplekken in de naoorlogse wijken. In sommige buurten worden portiekwoningen met een hoge dichtheid vervangen door blokken met eengezinswoningen in lage dichtheid. In andere buurten kiezen woningcorporaties liever voor braakliggend terrein dan het tijdelijke verhuren van beoogde slooppanden. Zo worden goede kansen op menging en dichtheid verspeeld. Zet dus in op verdichting en voorkom in ieder geval verdere verdunning om voldoende draagvlak te krijgen voor levendige en attractieve plekken in Nieuw-West.”

Deze oproep kon op veel bijval rekenen van Charles Landry, auteur van het boek The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Volgens Charles Landry moet de complexiteit van de stad omarmd worden. De complexiteit bestaat uit kriskrasrelaties tussen functies, gebruik, generaties en cultuur. Landry stelt dat menging een voorwaarde is voor kriskrasrelaties en dus voor stedelijkheid. In de naoorlogse gebieden zijn veel monofunctionele bouwblokken. Kriskrasrelaties op het kleine schaalniveau ontbreken daardoor. Landry gelooft dat de straat een belangrijk element is dat deze kriskrasrelaties opnieuw kan organiseren. Dus: meer mixen, zo ontstaat er een mooie menging van rustige woonbuurten met dynamiek om de hoek.

Meer berichten uit
Het succes van tijdelijkheid

Spontane stadsstraten

26 juni - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Tuinstad 2.0

19 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder

Heilig schijnveilig

5 mei - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum heeft een aantal scherp kijkende stadsgebruikers gevraagd te bloggen over actuele ontwikk... Lees verder