Oproepen aan de stad


10 bevindingen over de Ring A10

 - 26 november 2014

Naar aanleiding van de Week van de Stad 2014 – ontdek 64 kilometer stad in ontwikkeling – zijn 10 bevindingen over de Ring A10 geformuleerd:

 1. Ontdek de nieuwe experimenteertuin van de stad

  Ooit was de Singelgrachtzone de experimenteerzone van Amsterdam, toen de stadswallen hier geen functie meer hadden. Later werden het de binnenstedelijke havengebieden die, door de verschuivingen van havenactiviteiten, vrij kwamen. Tijdens de Week van de Stad zag Stad-Forum dat steeds meer stedelijke pioniers zich vestigen in de zones rondom de binnenstedelijke snelweginfrastructuur. Langs en onder de Ring A10 ontstaat op dit moment een nieuw laboratorium voor stedelijke experimenten waar de stad van de toekomst vorm lijkt te krijgen: 64 kilometer stad in ontwikkeling.
 2. Denk dwars

  Tijdens de Week van de Stad bleek dat de A10 voor bewoners en ondernemers in de Ringzone nauwelijks een rol van betekenis speelt.  De dwarsverbindingen over en onder de A10 blijken daarentegen cruciaal en leiden in de directe omgeving van de A10 tot veel dynamiek. Stad-Forum roept daarom op om meer oog te hebben voor de dwarsrelaties in de Ringzone zelf; zowel fysiek, mentaal als functioneel.
 3. Benut de optimale bereikbaarheid

  De A10 ligt in een zone waarin auto, trein, metro, tram, bus en fiets elkaar op zeer veel plekken raken en kruisen. Tijdens de Week van de Stad is gebleken dat deze verbinding tussen vervoersmiddelen nauwelijks wordt benut. Stad-Forum pleit daarom voor meer multifunctionele ontwikkelingen en hogere dichtheden in de Ringzone waardoor de optimale ligging ten opzichte van alle infrastructuur beter wordt benut.
 4. Bied ruimte voor het kleine

  Amsterdam wil de woningbouwproductie verhogen tot vier à vijf duizend woningen per jaar. In de Ringzone liggen volgens Stad-Forum meerdere locaties waar de woningbouwproductie versneld kan worden door meer vrijheden te bieden. Tijdens de Week van de Stad werd duidelijk dat juist kleine ontwikkelende partijen kwaliteiten in het ‘hier en nu’ zien (bestaand vastgoed en nieuwbouw), het vertrouwen hebben om zelf doelgroepen voor woningbouw aan te boren en dus kunnen investeren. Een lichte manier van samenwerking is daarbij noodzakelijk om locaties als Sloterdijk te profileren als aantrekkelijke plek om te wonen en te leven. Tijdens de Week van de Stad is het ‘Team Sloterdijk’ opgestart door enkele deelnemers aan de workshop. Wie volgt?
 5. Wees precies

  De tijd van grote make-overs in de openbare ruimte ligt achter ons. En tijdens de Week van de Stad werd duidelijk dat men ook in de Ringzone niet zit te wachten op grootschalige investeringen in de openbare ruimte. Stad-Forum heeft de indruk gekregen dat er vooral behoefte is aan precieze en relatief kleinschalige interventies, zoals een betere verlichting en afwerking van muren en plafonds in onderdoorgangen onder de A10. De huidige ruigheid van de snelwegomgeving wordt vaak gewaardeerd door omwonenden en gebruikers en geeft het gebied de funky-touch die goed past bij deze experimentele zone in de stad.
 6. Doe het nu

  Ondernemers zien veel mogelijkheden rondom de A10. Zowel voor het bestaande vastgoed als voor de directe omgeving. Tijdens de Week van de Stad bleek dat zij concrete ideeën hebben, snel willen starten en bereid zijn te investeren. En, zoals dat bij ondernemers hoort: graag nu meteen. Stad-Forum constateert dat de gemeentelijke diensten onvoldoende handelingssnelheid hebben om hier op in te spelen. Hierdoor vallen veel mogelijkheden en investeringen weg.
 7. Pak de tussenschaal

  De Week van de Stad bewijst dat de A10 een aantrekkelijk incubatiemilieu is. Juist bestaande complexen  – zoals Wow (Wiltsanglaan), Ramada Apollo Hotel (Staalmeesterslaan), Old School (Gaasterlandstraat) en Zuidpark (Spaklerweg) – weten nieuwe initiatiefnemers, investeerders en doelgroepen aan te trekken. De eigenaren en gebruikers van deze complexen willen niets liever dan verbindingen met hun omgeving leggen. En sommige, zoals Wow, doen dit al actief. Hiermee wordt voorzichtig invulling gegeven aan de schaal tussen project en gebied. Wie en wat volgt?
 8. Slecht de mentale barrière

  Discussies over ruimtelijke tweedeling in de stad leiden tot het ongenuanceerde beeld ‘binnen versus buiten de Ring’. Verrassend genoeg bleek tijdens de Week van de Stad dat de A10 de uitgelezen plek is waar mensen van verschillende zijden van de A10 elkaar dagelijks ontmoeten: op de sportvelden in Noord, in de vele ziekenhuizen die de grens markeren, in hotels (zoals het Fletcher hotel of Apollo Ramada hotel) of tijdens een overstap van de ene naar de andere modaliteit. Stad-Forum ziet de Ring-zone als dé plek waar de mentale barrière geslecht kan worden en het debat over de groeiende sociale tweedeling geconcretiseerd kan worden.
 9. Koester de verschillen

  Met de expedities langs en over de Ring A10 is voor velen duidelijk geworden dat de A10 vele gezichten kent. In tegenstelling tot de andere delen van de Ring is het noordelijke deel een duidelijke markering van de rand van de stad. Het beschermt Waterland tegen verdere verstedelijking. Hoewel de Ringweg voornamelijk gezien wordt als storende barrière zorgt hij in Amsterdam Noord indirect voor ruimte en rust. Dit is een kwaliteit die volgens Stad-Forum ten allen tijden gekoesterd moet worden.
 10. Bevraag het eigenaarschap van de A10

  Met de A9 en de A5 is er een tweede snelwegring rondom Amsterdam gerealiseerd. Daarmee spelen de A10 Oost, A10 Zuid en A10 West een minder belangrijke rol voor het doorgaand verkeer op het Rijkswegennet. Sterker: het verkeer op deze delen van de A10 is hoofdzakelijk lokaal. Tijdens de Week van de Stad werd duidelijk dat transformatie van de A10 tot een grootstedelijke stadsboulevard misschien wel kansrijker is dan iedereen op het eerste gezicht denkt. Om dit goed te kunnen verkennen adviseert Stad-Forum dat de Gemeente Amsterdam om tafel gaat zitten met Rijkswaterstaat om het eigenaarschap en de bijbehorende verantwoordelijkheden te bevragen.

Meer berichten uit

Westerdok

16 november - WEEK VAN DE STAD

Vinex, daar doen we in Amsterdam niet aan, dat is iets voor de provincie, waar mensen in keurige rij... Lees verder

Praat mee!

5 november - WEEK VAN DE STAD

Heeft u een visie op de toekomst van de binnenstad? Of kan u met concrete initiatieven laten zien ho... Lees verder

Masterplan 2036

5 november - WEEK VAN DE STAD

Stad-Forum onderzoekt, samen met deskundigen en iedereen die zich betrokken voelt bij de binnenstad,... Lees verder